tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
GET THE FUCK OUT OF HERE REALLY?
i just put in my xmas decorations.

dude its july!!!

GTFOOHR
viết bởi bobbyg0808 03 Tháng mười một, 2008