tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
GTFOOMLYMFB meaning Get The Fuck Out Of My Lobby You Mother Fucker Bitch just get out of my lobby you noob
GTFOOMLYMFB YOU DAMN NOOB
viết bởi SmokesDaBear 13 Tháng tư, 2010