tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Acronym of Get to the point
oh for Christ sake GTTP!
viết bởi Forsaken Memory 02 Tháng mười một, 2011