Top Definition
GYO
Acronym for Get Your Own.

Used in 1337speak.
n00b4evRz: lul i see u gots new html.
leetgeekz0rzer563: yarz. u liek?
n00b4evRz: o yez.
leetgeekz0rzer563: GYO biatch!@!!1111@!!
viết bởi Surruhhh 21 Tháng sáu, 2008
GYO
Get your own.

Use with 1337speak.

Also occurring when one presses random keys.
Nub 1: after dinner i shall wow
Nub 2: sno rly? it's always dinner with you isn't it :P
Nub 1: GYO! you heard.
Nub 2: -runs-
viết bởi Surruh 08 Tháng ba, 2007
GYO
Got You One. Something men shout out to thier boys Referring to a SUPER fine ass chick- OR- the complete opposite. The key is to ensure the chick is HOT or fugly, so you can fuck with your boys.
Philly Boy- "ohhhh! GYO Ty Bisc!"

Tyler Biscuit- " damn! It makes my dick hurt watching her walk by!"
"Ooo! Here you go Philly! GYO!"

Philly Boy- "Fuck off man! She look like a fat fucking wildabeast! YUCK!"
viết bởi Moomoochuck 14 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×