tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
"Get Your Own Friends"
"Hey GYOF bitch!"-this could be towards a sibling.
viết bởi someonereal 28 Tháng năm, 2012