1. (n.) Term used by people of Hispanic origin to refer to the United States.
(masc. in Spanish: i.e.- el Gabacho)
2. (adj.) An American person or thing.
1. Yes primo, past the Rio Grande lies El Gabacho.
2. José is such a gabacho; he pays to get his lawn mowed.
viết bởi fromaage 01 Tháng hai, 2005
Top Definition
Chicano pejorative term for an English-speaking, non-Hispanic
The gabachos don't want to give drivers licenses to immigrants.
viết bởi Cornholio 29 Tháng chín, 2003
White man, woman. Similar to term Gringo.
That gabacho was so uptight, he wouldn't let us get ahead in line.
viết bởi notnor 28 Tháng ba, 2004
Despective word, in Spain since 1530, to call all the frenchish.
Fool gabacho(gabacho loco)
viết bởi JulioPillet 12 Tháng tư, 2005
A person from France.
"Hey, amigo, have you seen this gabacho with sandals and shocks???"
viết bởi Patroklo 20 Tháng ba, 2005
Spanish slang for a French person. Pejorative.
I don't drink wine, that's just for gabachos
viết bởi Berhael 02 Tháng ba, 2004
Only Gringos call Gringos Gringos. Mexicans call Gringos > Gabachos.
yo, cholo, check out that Gabacho
viết bởi rambling man 19 Tháng hai, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×