tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An incantation that Kodai yamaguchi chants when he is angry. It is usually followed by a "Heh, heh, heh!
"Gabadumpa, heh, heh, heh!!!"
viết bởi Sawyer The Lone Wolf 28 Tháng tám, 2007

Words related to Gabadumpa

fool gupta kodai yamaguchi