tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A combination of gumballs and hair stuck on the floor.
That's one disgusting gabahoofra over there on the sidewalk!
viết bởi Billy3434 02 Tháng mười một, 2008

Words related to Gabahoofra

combination floor gum hair stuck