tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A long legged, big breasted woman who enjoys sexual encounters.
Any day, any time.
Also tends to dislike wearing pants.
Gabana would rather suck dick than lick clit.
viết bởi Gabanaaaa 27 Tháng chín, 2009