Top Definition
A Gabbawockey is a cool type of dance which see's the dancer really 'shaking their booty' in a circular motion. The Gabbawockey can fit to any type of music and to any age person. Its such a cool urban dance, everyone should learn it and start doing the Gabbawockey.
Person 1: Wow look how cool they look, what are they doing.

Person 2: I have heard of this, I think thats the Gabbawockey dance
Person 1: Thats so urban and cool
Person 2: I wish I knew the Gabbawockey
viết bởi SamEgg 27 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×