tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The best singer/guitarist/singwriter/nerd in the world, EVER.
Gabe Bondoc is so hott.
viết bởi Lex(: 19 Tháng tư, 2009