tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
An expression of absolute certainty or agreement.
Q: I'm comin over later!
A: GACKLY!!!
viết bởi Jim Elliot 25 Tháng năm, 2005