tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A hockey fan who loves the Canucks and Penguins. Also likes to listen to Hedley.
Gaggan is not a puckbunnie.
viết bởi lovehockey87 11 Tháng tám, 2008