tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When one mixes cocaine and redbull.
Bro, im gonna do so many gaggerbombs tonight!
viết bởi Brinnie3 21 Tháng mười, 2011