Top Definition
A soaking wet paper towel (usu.) used to smack people in the face, aiming for the eyes.
Other:
person who gallawhacks: gallawhackist

+verb: gallawhack

++present tense: gallawhacking

++past: gallawhacked

++future: (will be) gallawhacked

Be careful not to mispronounce as "GallYwhack," its "GallAwhack."

Only known use is in Mr. Justins class, 4th period science, McMurray Middle school.

{KC, NC, WW, NC, EG, HM}
+Ooooh you got GALLAWHACKED!!

+Oh god, he's got a GALLAWHACKER!

+No more GALLAWHACKING!

+Ow! You GALLAWHACKED my eye!!!
viết bởi pigg_pirate 02 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×