Top Definition
1. A Gamer Disorder, when you are afraid of a game or console because of the content or problem that might happen. (Plural and Syn) Gamer Phobic and Gamer's Phobia.

2. A person who is biased, a person who hates gamers.
1. I have gamer phobia of Resident Evil, because it gives me nightmares.

2. Adam has a Gamer Phobia so he won't talk to me.

Julie is Gamer Phobic because she won't date a Gamer.
viết bởi Command Sergent Major 10 Tháng bảy, 2008
1. A Gamer Disorder, when you are afraid of a game or console because of the content or problem that might happen. (Plural and Syn) Gamer Phobic and Gamer's Phobia.

2. A person who is biased, a person who hates gamers.
1. I have gamer phobia of Resident Evil, because it gives me nightmares.

2. Adam has a Gamer Phobia so he won't talk to me.

Julie is Gamer Phobic because she won't date a Gamer.
viết bởi Command Sergent Major 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×