tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
a mad cunt that plays playstation 3
oh gee Gangster-Macro is stylin on these bitch`s @ halo
viết bởi Daniel blake andrew williams 09 Tháng năm, 2010