tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a childish term for a wood-louse
"Mummy mummy, look at that garden pig!"
viết bởi the Jazz man 13 Tháng bảy, 2009

Words related to Garden Pig

garden garden-pig gardenpigs pigs wood-louse