tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A rough area on baton rouges southside.HARD SHIT!
Gardere is the scariest part of BR!
viết bởi tiger fan 22595 11 Tháng chín, 2009