Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
An animal that relies heavily on flowers for its diet
Bees and hummingbirds are gardiniavores
viết bởi Ben McC. 26 Tháng một, 2007
0 1

Words related to Gardiniavore:

animal diet daisyvore petuniavore vegan vegetarian