tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Hot chick with long legs. Easily mistake for a model, beauty queen..
Man that girl is one slammin' Gardot!
viết bởi Marty P 25 Tháng ba, 2006