tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A description of a horribly inaccurate prop or costume.
BG76's Gareee style pack build
viết bởi Just Say Hi 22 Tháng mười, 2010