tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To pitch in for gas, to put your equal share in.
You can drive but I got you on gas fade.
viết bởi angelii mesha 18 Tháng chín, 2010