tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The lubrication produced by the vagina.
"holy shit babe, you're so wet!"
"yeah that's my gash foam"
viết bởi Scottie1923723 18 Tháng mười một, 2008

Words related to Gash Foam

foaming gash lube lubrication vagina