tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The act of shoving Lady Gaga's penis in someone's anus.
If you don't shut up I'm going to gasmatize you.
viết bởi bananodile 19 Tháng năm, 2010