tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Refusing to drive due to high gas prices.
Dude, Joe has been practicing gastinance ever since gasoline rose to $4.50 a gallon.
viết bởi Ryan Hubenschniffer 10 Tháng bảy, 2008