tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Action:

Queefed or Queefing on or in someone or something.
You gatoraded on my dick.
viết bởi ashley 21 Tháng năm, 2004