tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A handsome, intelligent Indian male. A "Prince Charming"
I'm sick of all the douchebags! I wish I had a Gaugin
viết bởi Honee Pie 02 Tháng hai, 2012