tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A saying used when you see heterosexual men doing something gay.
"Dude what is Jim doing to Tad.... Gay Slushy Mountain Dew!
viết bởi Zaseeo 02 Tháng sáu, 2010