tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Justin Bieber
HEY LOOK ITZ GAYTON BEAVER!!!
viết bởi KrazyMAn6 23 Tháng mười một, 2010