tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A creeper, who creeps on girls, and then tells them! But he still rocks any wayss
Ewww, don't be such a Gehrig!!
viết bởi Schakalaka 25 Tháng một, 2009