tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The name for Geisha in Kyoto.
I live in Kyoto, so they tend to call me a Geiko instead of a Geisha.
viết bởi Iko 07 Tháng năm, 2006