Top Definition
A mythical creature shaped rather like a jellyfish, often found fangoriously devouring preteen children. Originates from the informative childrens literature, strongbad's Everyone is Different. See also fangoriously devoured.
"Some people are being fangoriously devoured by a gelatinous monster... Hillary's legs are being digested."
viết bởi onetime 04 Tháng mười, 2003
A monster that fangoriously devours, and subsequently digests legs.
"Some people are being fangoriously devoured by a gelatinous monster. Hillarys' legs are being digested.
viết bởi the cheat 13 Tháng chín, 2003
the type of monster that tends to eat people in a fangorious manner.
And some people are being fangoriusly eaten by a gelatinous monster. hillary's legs are being digested
viết bởi zaphod beblebrox 10 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×