tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
An erection caused by no cause at all. A polite boner
Pardon me ma'am don't mind my gentleman's boner.
viết bởi James Jimbo Thompson 17 Tháng mười hai, 2012