Top Definition
The act of stealing a negligible amount of drugs from your friend's stash, in hopes that it will go unnoticed. Usually motivated by desperation, not spite or ill-will.
"Mike, this bag looks a little low. Did you pinch something out of here?"
"Aw man, it wasn't that much. Just a Gentleman's Grip."
viết bởi Gripper Notheroneser 19 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×