Top Definition
The act of stealing a negligible amount of drugs from your friend's stash, in hopes that it will go unnoticed. Usually motivated by desperation, not spite or ill-will.
"Mike, this bag looks a little low. Did you pinch something out of here?"
"Aw man, it wasn't that much. Just a Gentleman's Grip."
#pinch #gentlemen's grip #shady #gripper #fiend
viết bởi Gripper Notheroneser 19 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×