Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
An anal sex position involving two nude men wherein one man is giving another a low-riding piggyback ride.
Andrew is getting a "Gentleman's Jetpack" from Fletcher.
viết bởi DTM9 19 Tháng sáu, 2012
3 0