Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
When a guy shits in a girls mouth, then gags her with it by shoving his penis down her throat
My girlfriend loves my german man brownies
viết bởi Robert and Travis 11 Tháng một, 2008
30 20