tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A gesabel pretty girl that some 1 cant stop thinkin about ..

booty
gesabel girls are the girls with the biggest buts.
viết bởi ILOVE?U 31 Tháng tám, 2010