tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To laugh.
"Why are you getting short at me?!"
"I'm sorry, I didn't mean to get short at you!"
viết bởi kthxily 17 Tháng năm, 2009

Words related to Get short

get getshort getting short short shot