tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
To make out or get action

get some
Am I bothering you? Ok, just get yo cake on.
viết bởi Elizabeth and Lydia 06 Tháng năm, 2008