tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Get your head out
Phrase.

To wake up to yourself or come to your senses.
Get your head outta your arse, mate!
viết bởi F4tal_3rror 25 Tháng mười hai, 2005