tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Contrary to popular belief, this is the true meaning of the symbol £.
3 Geto "F" plus 4 Geto "F" equals 7 Geto "F"
viết bởi Wankmasta 12 Tháng tư, 2005