Getting Crazy Horsed:
Getting crazy horsed refers to a sexual move when a person sticks his/her penis into their partners nose and sprays theres seed into their partners nose. The semen then drips out of the partners nose and into there mouth. When this happens the giver must yell "YOU'VE BEEN ...CRAZY HORSED" in order for the move to be complete. All semen must be swallowed in order for the move to be completed.
Grant: "Hey I invented a new sexual move, its called getting crazy horsed"

Matt: "What is getting crazy horsed"

Grant: "Want to find out?"
viết bởi TedKennedy1856 05 Tháng bảy, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×