tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
love mayoneese
gurl you know you like my homemade miracle whip
viết bởi CRAVEN MORHED 06 Tháng hai, 2003
11 45