tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The cutest girl in school :3 with the nicest eyes too
WOAH DID U SEE THAT GIATUE?! HOT DAM!
viết bởi chilldude999 03 Tháng năm, 2011