tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The motherfucking boss.
Throwing out them bills like a giau.
viết bởi gwizzy 28 Tháng sáu, 2009