tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
The female version of Giovanni, which is Italian for John.
Yo, Giavoni is a pretty cool girl.
viết bởi Daniel Davis Ortan (Low Brass) 22 Tháng mười, 2012