tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a mustache on the face of anyone named gibson
Mitchell Ryan Gibson has a gay Gibstache
viết bởi bdawg30301 30 Tháng tư, 2012