tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The God of Darkness and Evil within the Bongunism religion. The God of Light (see Bdig) and the God of Darkness (Gidb) provide a steady karma within the pot-smoking world.
"Ach fuck-no weed..."
viết bởi Mr. Stab 14 Tháng sáu, 2004

Words related to Gidb

bdig