Top Definition
A polite, gentlemanly term used to replace various expletives (such as shit, fuck, cunt, Rick Roll) ni questions, insults and, less commonly, verbs in sentences.
Where the giddons is my polka dot cravate?

I say you fiend, get the giddons out of my wife's negligee drawer.

I saw a member of the lower classes today; he looked at me a bit offish, so I giddonsed the giddons out of him whatho! <Chortle>
viết bởi Ed Shaw 19 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×